Uczniowie klasy VIII mimo trwających ferii dwukrotnie spotkali się w siedzibie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich w Lublinie by pomóc w organizacji spotkań dla podopiecznych-starszych samotnych osób. Stowarzyszenie mbU działa w Polsce od 2002 roku – obecne jest w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Pruszkowie, Wrocławiu i Świdniku. Mali bracia pragną przeciwdziałać marginalizacji osób starszych, łamać stereotypy na temat starości, alarmować społeczeństwo na temat trudnej sytuacji seniorów, ale przede wszystkim chcą być blisko samotnej osoby starszej, trzymać ją za rękę i sprawić, aby dotarła do końca swej drogi z uśmiechem i wiarą w życzliwość drugiego człowieka.