Procedura zmiany hasła (rodzica, ucznia) w dzienniku elektronicznym
Klasy/Grupy >>> Klasa wychowawcza >>> Dane uczniów i rodziców. W okienku Widok (w prawym górnym rogu) wybieramy „dane rodziców" lub „dane uczniów". Wybieramy pozycję do zmiany tj. „edytuj". W nowym oknie w pozycji hasło wpisujemy nowe hasło. Zobowiązujemy rodzica do zmiany hasła przy najbliższym logowaniu.