W bieżącym roku szkolnym dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych są:

31.01.2013 r.

01.04.2014 r.

02.05.2014 r.

20.05.2014 r.

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Świetlica czynna w godzinach 7.00 – 17.00

Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z planem.