W dniu 04.03.2020 r. odbyła się doniosła uroczystość. W obecności całej społeczności naszej szkoły, Pani Dyrektor Aniela Sobolewska wręczyła Aleksandrze Szafran z klasy V Nagrodę Dyrektora, za wzorowe zachowanie i najwyższą średnią w szkole. Gratulacje i wyrazy uznania otrzymali również, rodzice Oli - Państwo Joanna i Dariusz Szafran. 
Gratulujemy!