3 maja obchodzimy w naszym kraju Święto Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Jest to już 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W 1791 roku Polska jako pierwszy kraj w Europie, a drugi na świecie, uchwaliła i spisała nowoczesną w tamtym czasie konstytucję. Treści Konstytucji 3 maja przyświecały idee oświecenia.
Warto wiedzieć, że została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miała na celu likwidację wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, głównie wolnej elekcji oraz demokracji szlacheckiej. Poskromienie szlachty i zniesienie liberum veto, wzięcie pod opiekę państwa chłopów oraz łagodzenie nadużyć pańszczyzny to większość reform w Polsce. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną.

W tym roku, ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią, nie obchodzimy tak hucznie tego święta. Spędźmy ten czas w gronie najbliższych. Niech to będzie czas pamięci i powrotu na chwilę do historii. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej, tym bardziej że 2 maja to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

konstytucja

konstytucja2