Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2020/2021 zakończony. Przed nami dwa miesiące wakacji.
Uroczyste zakończenia roku szkolnego, które miało miejsce 25 czerwca 2021 r., zgromadziło uczniów i nauczycieli w sali gimnastycznej, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klasy siódmej przez tegorocznych absolwentów . Po wygłoszeniu przez Panią Dyrektor słów skierowanych do naszych absolwentów i wręczeniu im dyplomów absolwenta Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy, przyszedł czas na wręczenie nagród i świadectw z biało-czerwonym paskiem najlepszym uczniom, dyplomów i podziękowań dla tych, którzy wyróżnili się w zakończonym roku szkolnym w nauce i zachowaniu.
Pani Dyrektor wręczyła także list gratulacyjny rodzicom oraz nagrodę uczennicy klasy szóstej – Aleksandrze Szafran za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły pogratulowała uczniom wyników, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.Chwilę później nauczyciele wraz z wychowankami udali się do sal, aby podsumować miniony rok szkolny.