Za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "BRIDGE of CULTURES" nasza szkoła została wyróżniona Europejską Odznaką Jakości eTwinning. Oznacza to, że praca grupy uczniów z klasy VII, która w poprzednim roku szkolnym realizowała projekt, została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Brawo!!

Europejska Odznaka Jakości eTwinning