W dniu dzisiejszym podczas lekcji techniki uczniowie klasy szóstej zapoznali się z budową i zasadami posługiwania stacją lutowniczą. Po omówieniu teorii łączenia metali oraz zasad bezpieczeństwa związanych z użyciem tego narzędzia uczniowie przystąpili do lutowania. Następnie po jego zakończeniu sprawdzali jakość połączenia elektrycznego przy pomocy multimetrów. Posługiwanie się tymi urządzeniami okazało się łatwe i wzbudziło zainteresowanie uczniów. Zajęcia przeprowadzono przy wykorzystaniu sprzętu z projektu "Laboratoria przyszłości". #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci, @LaboratoriaPrzyszlosci