W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy IV realizowali na zajęciach technicznych program wychowania komunikacyjnego. Na początku czerwca wraz chętnymi uczniami z klas starszych przystąpili do egzaminu teoretycznego na kartę rowerową. Większość z nich zaliczyła test i w przedostatnim tygodniu nauki na przygotowanym do tego celu placu manewrowym, na nowym boisku szkolnym odbył się egzamin praktyczny. Wszyscy zaliczyli część praktyczną, a część otrzymała swoje pierwsze prawo jazdy uprawniającego do poruszania się rowerem i hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy "szerokiej drogi"!