Informujemy rodziców dzieci korzystających ze stołówki szkolnej (obiady i śniadania), że od 1.03.2023 r. opłaty za wyżywienie należy uiszczać przelewem na wydzielony rachunek bankowy: 81 8735 0007 4000 2594 2000 0090