Z radością informujemy, że nagrodę Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce w pierwszym okresie roku szkolnego 2020/21 otrzymała uczennica klasy VI Aleksandra Szafran.
Aleksandra uzyskała średnią ocen 5,27 oraz wzorowe zachowanie.
Serdecznie gratulujemy
Informujemy także, że dwoje uczniów naszej Szkoły Emilia Pieczonka, uczennica klasy IV
oraz Mateusz Zagraba uczeń klasy VI za 100% frekwencję podczas zajęć stacjonarnych
i on-line otrzymało nagrody książkowe.
Gratulujemy