Kochani Uczniowie!
Nasza Szkoła bierze udział w akcji orgaznizowanej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Tydzień Ulgi”. Od 17 do 21 maja nie będzie sprawdzianów ani zadawanych prac domowych. Będzie to czas radości, ponownych spotkań, wzmacniania osłabionych relacji i spokoju.

plakat ULGA samodzielny wydruk www