Biblioteka szkolna jest pracownią służącą między innymi realizacji zadań edukacyjnych, rozwijaniu zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. Pełni także rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Dysponuje 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z którego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.
Księgozbiór biblioteki liczy ponad 6 tys. woluminów. Stanowi go: literatura popularnonaukowa, lektury szkolne, beletrystyka, literatura pedagogiczna. Posiadamy również zbiory multimedialne, prenumerujemy czasopisma dla dzieci i młodzieży.

 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2021/22
 


Poniedziałek: 8.00-12.40
Wtorek: 10.40-12.40
Środa: 10.40 – 13.25
Czwartek: 10.40- 12.55
Piątek : 8.00 – 11.20

zmiana planu od 04.10.2021r.