Przepisz poniższy tekst bez formatowania:

zucki
Polecenia do wykonania:
1. dostosować układ strony do następujących wymagań: górny i dolny
margines 3 cm, lewy i prawy margines - 4 cm, orientacja w
poziomie;
2. zrobić wcięcie dla pierwszego akapitu na 4 cm;
3. zmienić styl pisania w drugim akapicie na kursywę;
4. w całym tekście zmienić wielkość czcionki na 14, a jej rodzaj na
Courier New;
5. zastosować formatowanie akapitu: pierwszego - wyśrodkowany. a
drugiego wyjustowany, odstęp między wierszami 1,5 wiersza;
6. w słowie ekologicznych zastosować druk rozstrzelony na 3 pkt i
pogrubiony;
7. sprawdzić pisownię;
8. przenieść słowo żuczki za słowo kochane.