SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KONOPNICY
Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty (w procentach)

Przedmiot egzaminacyjny

Szkoła Podstawowa

w Konopnicy

Powiat

Województwo

Kraj

j. polski

79

64

61

60

matematyka

76

59

56

57

Język angielski

83

64

64

67

Wyniki naszych uczniów plasują się odpowiednio w staninie 9 (najwyższy) – j. polski, 8 (wysoki) – matematyka i j. angielski.
Serdecznie gratuluję uczniom, nauczycielom i rodzicom  bardzo wysokich wyników egzaminu ósmoklasisty.
Aniela Sobolewska – dyrektor szkoły