Ogłoszenie

Dzień 31 października 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych /nauczyciele i pracownicy mają dzień wolny od pracy/. Wyżej wymieniony dzień zostanie odpracowany 31 stycznia 2015 r.