3 maja obchodzimy w naszym kraju Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. W 1791 roku Polska jako pierwszy kraj w Europie, a drugi na świecie, uchwaliła i spisała nowoczesną, jak na owe czasy ustawę zasadniczą. Warto wiedzieć, że została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, miała na celu likwidację wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, głównie wolnej elekcji oraz demokracji szlacheckiej. Jej zadaniem było też poskromienie szlachty i zniesienie liberum veto, wzięcie pod opiekę państwa chłopów oraz łagodzenie nadużyć pańszczyzny. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną.
W tym roku, uczniowie klasy VI pod opieką p. Mateusza Lechwara przygotowali okolicznościową akademię przypominającą całej społeczności szkolnej, dlaczego ten dzień jest tak ważny dla naszego Narodu. Sejmik uczniowski – gdyż taka była forma akademii – uświetnił śpiew pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru prowadzonego przez p. Aleksandrę Janiuk.