Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach nasza Szkoły otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży w zakresie techniki, nauk przyrodniczych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakupiono zestawy do nauki programowania LEGO Spike, drukarkę 3D, narzędzia techniczne i laboratoryjne, sprzęt audio-video oraz materiały eksploatacyjne. W tym tygodniu uczniowie klasy 6 mieli możliwość zapoznania się z zestawami klocków LEGO Spike. Sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.