W dniu 25 października 2022 r. odbyła się wycieczka profilaktyczna ,,Zdrowe ciało zdrowy duch”, w której wzięli udział uczniowie klas IV, V i VII. Program wycieczki był bardzo bogaty, a jego pierwszym punktem było miasto Jarosław, zwane też Miastem Podziemi. Przemierzając podziemne korytarze mieliśmy możliwość zetknięcia się z historią pełną bogactwa i sławy, lecz związaną także z wojennymi zawieruchami i wielką katastrofą budowlaną, która doprowadziła do niemal całkowitego unicestwienia części miasta. Po pożegnaniu Jarosławia udaliśmy się do Łańcuta na zwiedzanie zespołu pałacowo- parkowego – niegdyś rezydencji rodzin magnackich Lubomirskich i Potockich – otoczonego fortyfikacjami bastionowymi z pięknym parkiem i ogrodem różanym. Ostatnim punktem wycieczki był Leżajsk, gdzie mieliśmy okazję poznać historię zespołu klasztornego Bernardynów otoczonego murem obronnym oraz ujrzeć unikatowe w skali kraju XVII wieczne organy, znajdujące się z późnorenesansowym kościele należącym dovwspomnianego zespołu. W czasie wycieczki uczestniczyliśmy też w pogadance tematycznej dotyczącej szkodliwości nałogów, długotrwałych skutków stosowania używek i szerokich konsekwencji, jakie niosą ze sobą nałogi. Bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę, a także pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do domów w oczekiwaniu na kolejną wycieczkę.