Czy uczeń może być aktywnym obywatelem? Jak może zmieniać szkołę i małą ojczyznę? Odpowiedzi na te pytania szukali uczniowie klasy VI, którzy w październiku wzięli udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Studenckie Centrum Obywatelskie w ramach programu PROJEKTOR.
W trakcie zajęć szóstoklasiści dowiedzieli się o sposobach aktywności obywatelskiej, która zaczyna się w domu od segregacji śmieci i świadomego korzystania z wody czy energii. Z kolei szkoła daje wiele możliwości do współdziałania na rzecz innych. Projekty edukacyjne, działanie w kołach zainteresowań, klasowa integracja czy pomoc koleżeńska to cenne lekcje samorządności, które można przenieść na inicjatywy dotyczące lokalnej społeczności.