W 1918 roku, 11 listopada, Rada Regencyjna przekazała dowództwo wojskowe Józefowi Piłsudskiemu. Kilka dni później objął on pełnię władzy w kraju. Po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten jest obecnie naszym najważniejszy świętem narodowym.

pdf Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim