Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły zbiórkę darów dla Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie. Zebrane słodycze, zabawki i artykuły plastyczne zostaną spakowane przez wolontariuszy. 6 grudnia, w budynku Manii Skakania, Mikołaj rozda je dzieciom z rodzin na co dzień korzystających z Kuchni Brata Alberta w Lublinie.
W imieniu obdarowanych dzieci dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy wsparli tę szlachetną akcję.