Zadanie

Oblicz procentowy udział uczniów w poszczególnych dyscyplinach oraz sporządź wykres słupkowy