Zdobywamy wiedzę w różny sposób, także korzystając z dostępnych technologii! Nasi uczniowie mogą uczyć się przez zabawę korzystając z aktywnej tablicy i aktywnej podłogi! #aktywnapodłoga #aktywnatablica #TIK