W ostatnich dniach uczniowie klas 4-8 w dniach odbyli szkolenie dotyczące zagrożeń występujących w okresie zimowym. Szczególnie zostały omówione niebezpieczeństwa spotykane w miejscu zamieszkania oraz w drodze do szkoły.
Uczniowie:
- poznali jak dużym niebezpieczeństwem jest wchodzenie na zamarznięte rzeki i akweny wodne; 
- dowiedzieli się kiedy należy informować osoby dorosłe i służby ratunkowe o zagrożeniach związanych z zimą i jak prawidłowo to uczynić;
- zdobyli umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacji, gdy pod osobą załamał się lód.
Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w szkoleniu. Na pewno tak zdobyta wiedza pozwoli bezpieczniej przeżyć zbliżający się okres świąteczny oraz ferie zimowe.