Emilia Pieczonka z kl. VI to uczennica, która otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższe wyniki w nauce w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023. Emilia uzyskała średnią ocen 5,17 i wzorowe zachowanie.
Gratulujemy sukcesów.