świeca 
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pani Grażyny Żurawskiej,
wieloletniej nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także wychowawczyni wielu pokoleń uczniów
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy.
Łączymy się z Rodziną w żalu i smutku.
Składamy wyrazy współczucia w tej bolesnej chwili.
Aniela Sobolewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
wraz z całą Społecznością Szkolną