Hanna Różycka i Alicja Szabat z klasy V zwycieżyły ex aequo w gminnym konkursie literacko-plastycznym „Mój Patron - Moja Mała Ojczyzna”, który był objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Konpnica Pana Mirosława Żydka.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu. Uczennice wykonały filmy, które prezentowały piękno gminy. W konkursie została wyróżniona również praca plastyczna o patronie naszej szkoły autorstwa Sary Figiel z klasy VI. Gratulujemy sukcesów!