Pod koniec roku szkolnego w naszej szkole odbył się jak co roku egzamin na kartę rowerową. Uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia mieli możliwość przystąpienia najpierw do egzaminu teoretycznego, a później praktycznego - sprawdzającego umiejętność jazdy na rowerze na przygotowanym do tego celu placu manewrowym. Choć łatwo nie było, cała grupa wzorowo pokonali wyznaczona trasę i już otrzymują upragnione „karty rowerowe”. Gratulacje! KASK NA GŁOWĘ I W DROGĘ!!!