W dniu 4 września odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu Pani dyrektor Aniela Sobolewska w imieniu nauczycieli i pracowników szkoły serdecznie powitała przybyłych gości uczniów i rodziców. Następnie zabrał głos Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, który z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył uczniom, rodzicom i nauczycielom życzenia wielu sukcesów. Pan Wójt przekazał piłki do różnych dyscyplin sportowych . Jak sam powiedział: „Rozwój umysłowy powinien iść w parze z rozwojem fizycznym”.
Dziękujemy Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi za przybycie i wręczenie sprzętu sportowego. Życzymy wszystkiego co najlepsze.
Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Konopnicy.