• 17.12.2014 r. /godzina 17.00/ - zebranie z rodzicami uczniów klasy VI.
• 18.12.2014 r. /godzina 17.00/ - zebranie z rodzicami klas I – V.
/Podczas zebrań zostaną przedstawione m.in.: proponowane oceny śródroczne z przedmiotów edukacyjnych oraz oceny z zachowania/.
• 19.12.2014 r. – 6.01.2015 r. - zimowa przerwa świąteczna.
• 26.01.2015 r. – klasyfikacja śródroczna.
• 29.01.2015 r. – zebranie z rodzicami.
• 31.01.2015 r. – Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa.
• 2.02.2015 r. – 13.02.15 r. – ferie zimowe.