Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 21.06.2024 r.
9.00 - Msza św. w kościele parafialnym.
10.15- spotkanie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Konopnicy.
ok. 10.45 - spotkania z wychowawcami