Dzień 30.10.2015 r. /piątek/ jest wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz opiekuńczych. Szkoła będzie zamknięta. Dzień ten zostanie odpracowany 23 stycznia 2016 r. /sobota/.