17 listopada 2015 roku uczniowie klas czwartej, piątej i szóstej uczestniczyli w wycieczce do Parku rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim zorganizowanej w ramach projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Gminę Konopnica. Najpierw uczniowie odbywali zajęcia w laboratoriach edukacyjnych, gdzie m.in. zdobywali informacje na temat runa leśnego, troposfery, dowiadywali się, w jaki sposób powstaje energia i jak pozyskać ją w ekologiczny sposób, przypominali, czym jest recykling i jak duże ma on znaczenie w walce o ochronę środowiska. Kolejnym punktem wycieczki były warsztaty, w czasie których ich uczestnicy poznawali gwiazdozbiory naszego Wszechświata oraz używając wyobraźni, tworzyli własne. Po przerwie na obiad na terenie parku została zorganizowana gra terenowa, która polegała na odnajdywaniu i rozwiązywaniu ukrytych zagadek dotyczących przyrody, ochrony środowiska itp. Był to dzień pełen wrażeń. Wszystkim bardzo podobała się taka forma wypoczynku i nauki przez zabawę.