Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organizowane co roku weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. W tym roku szkolnym odbyło się ono dnia 21 grudnia. W ramach tej uroczystości pierwszoklasiści obejrzeli przedstawienie pt."Mól" w wykonaniu uczennic z klasy VI, należących do Koła Bibliotecznego. Uczniowie klas pierwszych mogli aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu poprzez odpowiadanie na pytania zadawane przez prowadzących. Chętnie odpowiadali na pytania związane z bohaterami bajek i poszanowaniem książek. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Aniela Sobolewska. Najmłodsi czytelnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy i zakładki do książek. Uroczystość zakończono pamiątkowymi zdjęciami.