Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z najpiękniejszych dni w roku.
Wtedy to Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
12 lutego do naszej szkoły licznie przybyli Dziadkowie, którym życzenia złożyli: w imieniu Wójta Gminy Konopnica, zastępca Wójta Pan Konrad Banach oraz Pani Dyrektor Aniela Sobolewska. Dla znamienitych gości uczniowie klasy IV, pod bacznym okiem wychowawczyni oraz nauczyciela muzyki przygotowali wspaniały program artystyczny. Dziadkowie nie kryli zadowolenia i wzruszenia. Zaprezentowany program zapewnił przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta posiadają zdolności muzyczne i aktorskie, a także o pamięci o Dziadkach, nie tylko od święta.