STOWARZYSZENIE SKAUT
OGŁASZA NABÓR UCZESTNIKÓW
DO NASTĘPUJĄCYCH GRUP WARSZTATOWYCH:

 

 

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH W RADAWCZYKU DRUGIM:

WARSZTATY RĘKODZIEŁA dla dzieci w wieku od 6 lat do IV kl. włącznie. Zajęcia odbywają się w co drugi wtorek w godz. 15:45 – 17:15.
WARSZTATY RĘKODZIEŁA dla młodzieży w wieku od V kl. do III gimnazjum i starsze. Zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek w godz. 13:30 – 15:00.
WARSZTATY CERAMICZNE dla dzieci od 6 roku życia. Zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek w godz. 15:45– 17:15.
WARSZTATY CERAMICZNE dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w co drugi poniedziałek w godz. 17:14–18:45.
WARSZTATY MALARSTWA dla dorosłych. Terminy zajęć dostosowane do potrzeb grupy, zajęcia w poniedziałki w godz. 16:30 – 19:30.

DOM KULTURY W MOTYCZU:

WARSZTATY RĘKODZIEŁA dla dzieci od 6 r. ż. i młodzieży. Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14:30 – 16:00.
WARSZTATY ŚPIEWACZE dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia odbywają się w środy od 16 do 18, terminy zajęć dostosowane do potrzeb grupy.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY !

ZAPISY: proszę o SMS pod nr 500 666 556 z imieniem, nazwiskiem i wiekiem uczestnika, rodzajem i miejscem prowadzenia warsztatów (Radawczyk/ Motycz). Ilość miejsc ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje na stronie www.skaut.lublin.pl oraz pod powyższym nr telefonu.
Zajęcia adresowane są do mieszkańców Gminy Konopnica, realizowane w ramach projektu: „Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez nabywanie nowych umiejętności podczas warsztatów kulturalno – społecznych... w 2014 r."