Informuję, że w związku z odpracowaniem 2.05.2019 r. w dniu 26.01.2019 r. w dniu 2.05.2019 r. /czwartek/ nasza szkoła będzie zamknięta.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318.)