We wtorek 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas IV-VIII przedstawili cenną lekcję historii w słowno-muzyczny programie patriotycznym.
3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję. Najważniejszym zadaniem Sejmu było uporządkowanie spraw ustrojowych Rzeczypospolitej. Ustawa regulowała prawa i obowiązki mieszkańców Rzeczypospolitej oraz zasady władzy państwowej.
Patriotyczne apele związane ze świętami narodowymi są tradycją w naszej szkole. Jest to wspaniała okazja, by uzmysłowić dzieciom i młodzieży rolę takich słów jak Ojczyzna i patriotyzm.