Dnia 09 maja 2019r. w bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „ Czarowanie Słowem”. Do konkursu zakwalifikowali się następujący przedstawiciele klas I –III, którzy w dniu 06 maja wygrali eliminacje klasowe: z klasy I Jagoda, z klasy II Sara, Aleksandra, Emilka i Maja oraz z klasy III Wojtek. Celem konkursu była popularyzacja twórczości autorów dla dzieci, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów przed publicznością, prezentacja umiejętności uczniów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodnicząca komisji – dyrektor szkoły p. Aniela Sobolewska, członek komisji – p. Elżbieta Rekucka. Jury wysłuchało wielu pięknych recytacji wierszy Juliana Tuwima, Urszuli Kozłowskiej, Izabeli Mikrut, Władysława Broniewskiego, Wandy Chotomskiej. Niektóre recytacje zachwyciły jury i uczestników konkursu. Podziwiano techniki wygłaszania utworu poetyckiego, warsztat aktorski i umiejętność interpretacji. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - 1. Jagoda Kawka kl. I
2. Emilia Pieczonka kl. II
II miejsce – 1. Aleksandra Majczak kl. II
2. Sara Figiel kl. II
III miejsce – 1. Maja Jagiełło kl. II
2. Wojciech Misztal kl. III
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, które laureatom wręczyła pani dyrektor.