Trwają eliminacje szkolne do Gminnego Turnieju Szachowego "Hetman". Szachy to sport umysłowy ze wszystkimi elementami rywalizacji sportowej, wymagający umiejętności panowania nad własnymi emocjami, odwagi, przezorności i uczący szacunku do przeciwnika oraz stosowania w życiu zasady „fair play".