Porządek:
  1. 8.00 - Msza św. w Kościele pod wezwaniem WNMP w Konopnicy. 
  1. ok. 9.15 spotkanie w sali gimnastycznej. Krótka akademia. Wręczenie nagród uczniom, którzy uzyskali promocję bądź ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Wręczenie nagrody dyrektora za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wręczenie nagród za inne osiągnięcia.
  1. ok. 9.45 spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas.
Serdecznie zapraszamy