Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w dnie 14 kwietnia zostali pasowani na czytelników biblioteki. Uroczystość pasowania poprzedziła krótka część artystyczna „ W świecie książek" przygotowana przez Koło Biblioteczne. Następnie dzieci złożyły książkom ślubowanie. Po słowach przysięgi każdy uczeń specjalną księgą został pasowany przez panią dyrektor na czytelnika biblioteki. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki oraz życzenia wspaniałych przygód w świecie książek