Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Konopnica Pana Mirosława Żydka informuję, że w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły mają możliwość korzystania z bezpłatnego dowozu bez względu na odległość od szkoły. 
Formy dowozu:
1. Autobus Szkolnych Lubelskich Linii Autobusowych ( po istniejącej już trasie).
Osoby zainteresowane dowożeniem w w/w formie proszone są o zgłoszenie swoich dzieci do sekretariatu szkoły do18.10.2019 r.
2. Autobus Komunikacji miejskiej nr 85.
W wypadku korzystania z linii nr 85 należy zakupić bilet miesięczny. Faktura powinna być wystawiona na szkolę w Konopnicy ( dane do faktury są dostępne w sekretariacie). Fakturę należy niezwłocznie przynieść do sekretariatu. Na odwrocie faktury należy zamieścić nr rachunku bankowego rodzica. Na ten rachunek zostanie dokonany zwrot kosztu zakupu biletu.
W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Konopnica.