Od 2.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Konopnicy w godzinach 8.30 – 13.00 /poniedziałek, środa/ pełni dyżur psycholog p. Anna Domaradzka.