W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi informuję, że w Szkole Podstawowej w Konopnicy – w terminie ferii - będą działały oddziały przedszkolne w godzinach od 8.00 do 13.00. Od poniedziałku do piątku. 

Informuję, że w czasie ferii zimowych nie funkcjonuje świetlica szkolna. Dzieci są przyprowadzane na godzinę 8.00 oraz odbierane punktualnie o godzinie 13.00. 

Proszę o zgłaszanie dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach w terminie 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r. do 9 stycznia.2020 r. /czwartek/ u wychowawczyń oddziałów przedszkolnych.