Bogatych w łaskę
Świąt Chrystusowego Zmartwychwstania .
Niech tajemnica Wielkiej Nocy
wypełni pokojem i mocą każdą chwilę
życia osobistego, rodzinnego i zawodowego.

Z serca życzę

Aniela Sobolewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Konopnicy