Zdaniem historyków, 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę Mieszko I przyjął chrzest. Święty Jan Paweł II w książce "Pamięć i tożsamość" napisał"Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii,a zaczyna istnieć historycznie."
 Namalowany  w 1889 roku obraz Jan Matejki  zatytułowany "Zaprowadzenie chrześcijaństwa", ukazuje w symboliczny sposób ustanowienie na ziemiach polskich nowej wiary.

Matejko Christianization of Poland