Lp.

Data

Dzień tygodnia

Klasa

1.

15.06.2020

Poniedziałek  godz. 8.40 – 13.30

VII, IV

2.

17.06.2020 ( po sprawdzianie)

Środa

Po egzaminie

VIII ( numer ucznia z dziennika 1-9)

3.

18.06.2020 ( po sprawdzianie)

Czwartek

Po egzaminie

VIII ( numer ucznia z dziennika 10-19)

4.

19.06.2020

Piątek  godz. 8.10 – 13.30

VI

5.

22.06.2020

Poniedziałek godz. 8.10 – 13.30

V

6.

23.06.2020

Wtorek 8.40 – 13.30

I

7.

24.06.2020

Środa 8.40 – 11.30

II

8.

25.06.2020

Czwartek 10.10 – 13.30

III

Zwroty będą przyjmowane w sali numer 1.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z zaleceniami Biblioteki Narodowej, wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa:
1) uczniowie zwracają podręczniki w kompletach, po usunięciu zapisanych ołówkiem notatek oraz foliowej okładki. Każdy komplet powinien być zapakowany w reklamówkę i czytelnie opisany na zewnątrz (imię, nazwisko, klasa, data zwrotu);
2) zwrócone podręczniki podlegają 72-godzinnej kwarantannie wyznaczonej sali. Po upływie tego okresu nauczyciel-bibliotekarz sprawdza zawartość każdej reklamówki i dokonuje oceny ich stanu technicznego;
3) nauczyciel-bibliotekarz potwierdza zwrot podręczników własnoręcznym podpisem na przygotowanej specjalnie w tym celu liście;
4) zwracane do biblioteki książki i inne materiały edukacyjne w formie papierowej powinny być składane do pudeł i poddawane 72-godzinnej kwarantannie w bibliotece. Po upływie tego terminu nauczyciel-bibliotekarz dokonuje oceny ich stanu technicznego;
Dyrektor szkoły- Aniela Sobolewska

pdfZarządzenie-biblioteka