witaj szkoło
Drodzy Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele 
1 września 2020 zapraszamy
na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało inaczej niż w poprzednich latach. Poszczególne klasy spotkają się z wychowawcami według zamieszczonego poniżej harmonogramu, w przydzielonych salach.
W tym roku nie odbędzie się wspólne spotkanie w sali gimnastycznej.
  • Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
  • Zachęcamy do zakrywania ust i nosa maseczką przez dzieci.
  • Dziecku w klasach 1 – 4 szkoły podstawowej może towarzyszyć maksymalnie jeden rodzic lub opiekun. Rodzice lub opiekunowie obowiązkowo zasłaniają usta i nos.
  • W trakcie spotkań zachowujemy dystans społeczny.
Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, na terenie szkoły. W trosce o bezpieczeństwo, poszczególne klasy, w miarę możliwości będą przydzielone do jednej sali lekcyjnej. Obowiązują również wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
Dołóżmy wszelkich starań, aby dzięki wspólnej dyscyplinie, przestrzeganiu zaleceń sanitarnych oraz procedur szkolnych, dzień rozpoczęcia roku szkolnego oraz następne dni nauki szkolnej przebiegały w bezpiecznej oraz spokojnej atmosferze.
Aniela Sobolewska – dyrektor szkoły
SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI
Szkoła Podstawowa w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Uczniowie i jeden rodzic wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu

klasa

sala

godzina

wychowawca

Oddział przedszkolny  /3- 5 lat/

nr 7

9.00

Dorota Sokołowska

0 /sześciolatki/

sala gimnastyczna

9.30

Małgorzata Cygan

Uczniowie i jeden rodzic wchodzą do szkoły wejściem od strony drogi bełżyckiej

/Wchodzimy na piętro wyłącznie klatką schodową przy sali nr 1/

klasa

sala

godzina

wychowawca

I

nr 20

10.30

Renata Rybacka

II

nr 12

11.00

Beata Drzazga

III

nr 21

12.00

Monika Szacoń

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od strony sali gimnastycznej

Uwaga! Tylko uczniom klasy IV może towarzyszyć rodzic

/Wchodzimy na piętro wyłącznie nową  klatką schodową/

klasa

sala

godzina

wychowawca

IV

nr 14

9.00

Agnieszka Chomicka

V

nr 18

9.00

Magdalena Pietrzak

VI

nr 13

10.00

Mateusz Lechwar

VII

nr 4

10.00

Anna Toczyska

VIII

nr 15

11.00

Barbara Piątek

Informacje dodatkowe:
Wydawanie obiadów rozpoczniemy od 7.09.2020 r.
Wydawanie śniadań dla oddziałów przedszkolnych rozpoczniemy po zebraniu chętnych do korzystania z nich.
Cena obiadu – 4 zł /72 zł za miesiąc wrzesień/
Cena śniadania – 2 zł
Opłaty za obiady będzie przyjmować intendent p. Marta Mazurek od dnia 2.09.2020 od godziny 7.00 przed szkołą. Prosimy o odliczone kwoty.
Odliczeń  w przypadku nieobecności ucznia dokonujemy od 3 dnia po telefonicznym zgłoszeniu u intendenta szkoły. Za pojedyncze dni nieobecności uczniów, nie dokonujemy odliczeń.
Wpłaty zbieramy do 5 dnia każdego miesiąca.
Listy dzieci korzystających ze śniadań sporządzą wychowawczynie oddziałów przedszkolnych do 11 września. Opłaty za korzystanie ze śniadań będą  przyjmowane przez intendenta w wyznaczonym miejscu.